O mnie

W 1999 roku ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie GUM). Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęłam pracę na Oddziale Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. W 2007 roku uzyskałam tytuł specjalisty w zakresie psychiatrii. Od początku mojej pracy zawodowej związana byłam z Oddziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych i zespołów abstynencyjnych spowodowanych używaniem kilku substancji psychoaktywnych w WZLP w Olsztynie. Od połowy 2017 roku kieruje zespołem tego Oddziału.

Jestem lekarzem praktykiem z różnorodnym, szerokim doświadczeniem zawodowym. Przez wiele lat pracowałam w Przychodni Psychoterapii i Profilaktyki Leczenia Uzależnień w Olsztynie. Byłam psychiatrą konsultantem przy MOPS w Olsztynie. Obecnie współpracuję także jako konsultant z domami pomocy społecznej na terenie Olsztyna i okolic.

Od 2008 roku prowadzę Prywatny Specjalistyczny Gabinet Lekarski na terenie Olsztyna , w którym współpracuję z psychologami i psychoterapeutami.
Stale pogłębiam swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe. W ramach podnoszenia kompetencji ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej (2005 r.), następnie Studium Terapii Uzależnień IPZ PTP w Warszawie (2008 r.)
Uczestniczę w licznych sympozjach i szkoleniach w dziedzinie psychiatrii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Umiejętnie łączę pracę zawodową jako lekarza praktyka, a także dydaktyka, pracownika naukowego.

Aktualności

23.01.2024

Od stycznia 2024 zmieniała się siedziba gabinetu.

Obecnie adres to :
ul . 15 Dywizji 6/8 (I piętro)
10- 166 Olsztyn

Szczegóły tutaj

Oferta

Badanie, diagnostyka i leczenie farmakologiczne

Osoby dorosłe doświadczające:

 • przedłużającego się stanu smutku, przygnębienia, niechęci do działania, braku odczuwania radości, zmęczenia
 • napięcia, zamartwiania się, drażliwości, napadów silnego lęku, lęku przed wychodzeniem z domu
 • przymusu sprawdzania i powtarzania pewnych czynności
 • lęku przed kontaktami z innymi ludźmi
 • koszmarów sennych, drażliwości po przeżyciu sytuacji traumatycznej
 • chwiejności nastroju i wahań aktywności życiowej
 • zaburzeń pamięci
 • nadużywające alkoholu i innych środków psychoaktywnych 

Leczenie chorób osób dorosłych:

 • zaburzenia nastroju (depresja, dystymia, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw), fobia społeczna
 • zaburzenia snu
 • zespoły otępienne (choroba Alzheimera i inne)
 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia i inne)
 • zaburzenia stresowe pourazowe, zaburzenia adaptacyjne
 • zespoły uzależnienia od alkoholu, leków i innych substancji psychoaktywnych 

Cennik

270 zł

PIERWSZA WIZYTA

200 - 240 zł

kolejna WIZYTA

270 zł

WIZYTy z orzeczeniem e-zla

400 - 450 zł

WIZYTA domowa

Kontakt

Adres

ul . 15 Dywizji 6/8 (I piętro)
10- 166 Olsztyn

(nowy gabinet znajduje się niedaleko starego w INCE – „ 5 min pieszo spacerkiem „
Jest to nowy blok , pierwszy od ulicy, z wejściem od drugiej strony. Na razie brakuje numeru bloku)

Rejestracja telefoniczna

Pon. – Pią. godz. 9.00-18.00

Przyjęcia w gabinecie

Środy godz. 15.00-20.00
Czwartki godz. 15.00-19:00

W szczególnych przypadkach możliwość dopasowania terminu wizyty do potrzeb pacjenta.